Jag har varit anställd som under­sköterska inom LSS i fyra år, men nu är jag friställd på grund av arbetsbrist. Eftersom jag arbetat större delen av min arbetstid på natten har jag haft mycket jourtid, inte minst sovande jour. Jag blev nästan knäckt när jag insåg hur lite pengar jag kommer att få i a-kassa.
Jag måste fylla i båda jourtyperna som ”arbete” men eftersom ersättningen för jour är så låg får jag ju extremt dålig ersättning från a-kassan trots att jag jobbat så mycket på obekväm arbetstid.

Kan detta verkligen vara rätt och rimligt? Hur ser reglerna ut?

/ Tacksam för svar

Theodor Berleen Danå försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa
SVAR: Det stämmer att du ska fylla i jour och sovande jour som arbete när du rapporterar din tid till a-kassan. Samma sak gäller om du har beredskap, oavsett om du får en låg timlön för arbetet. Jour och beredskap är ju tid där du står till arbetsgivarens förfogande även om du inte utför arbete och du kan alltså inte utföra arbete hos någon annan under samma tid som du har jour.

Jour och beredskap jämställs alltså med ”vanligt” arbete.

Detta är dock till din fördel när du söker ersättning första gången och a-kassan ska pröva om du uppfyller ett så kallat arbetsvillkor som ger rätt till ersättning. Då räknas jourtid som arbetade timmar på samma sätt som annat arbete.