Jag hade en säsongsanställning på 100 procent med lönebidrag till oktober 2018 och var tvungen att resa drygt åtta mil varje dag. Jag fick sedan ett jobb på 70 procent. Jag vägde noga för och emot, men bestämde mig för denna tjänst. Det var betydligt närmare till arbetsplatsen och helår i stället för endast säsong. Jag fick också ett muntligt löfte av chefen där att möjlighet fanns att jobba mer än 70 procent.

Men efter tre veckor informerades jag om att jag var uppsagd från det nya jobbet på grund av arbetsbrist. När jag anmälde detta till Kommunals a-kassa beslutade de om avstängning i 45 dagar.

Hur kan detta vara möjligt? Jag är ju uppsagd från mitt nya jobb. A-kassan säger att de enbart går på det faktum att jag sagt upp en tjänst på 100 procent. Detta är enligt mig och all logik orimligt. Jag är ju uppsagd! Jag har överklagat beslutet två gånger nu. Har jag någon möjlighet att få rätt i detta?

Har dessutom läst om en ­regel som ­säger att avstängning inte får pågå längre än 112 kalenderdagar. Det har a-kassan över huvud taget inte nämnt. Gäller den regeln i mitt fall och hur förväntas man hålla koll på alla regler? Tack för all hjälp jag kan få.

/ Var finns rättvisan?

Theodor Berleen Danå försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa
SVAR: Generellt är det så att den som ­säger upp sig själv riskerar att bli avstängd. Lagstiftaren ställer väldigt höga krav på att man ska ha gjort allt i sin makt för att inte bli arbetslös och normalt innebär det att man inte heller ska gå ned i tid.

Även om du inte sade upp dig från arbetet på 70 procent behöver a-kassan ta hänsyn till heltidsjobbet eftersom de två jobben låg så nära i tid till när du sökte ersättning från a-kassa. Du skriver att du överklagat beslutet två gånger, så jag utgår från att du nu väntar på besked. För din sak bör du framföra, om du inte redan gjort det, att du förväntade dig att få arbeta mer än du fick. Sedan är det upp till a-kassan att bedöma om de anser att du hade en giltig anledning att säga upp dig från din första anställning. Om du har någon möjlighet att få rätt eller inte kan jag inte svara på när jag inte har alla omständigheter.

Vad gäller regeln om 112 kalenderdagar innebär den att en avstängning inte får pågå längre än 112 kalenderdagar från den avstängningsgrundande händelsen. I de fall man sagt upp sig själv innebär detta sista anställningsdagen. Den regeln gäller även för dig, även om det inte framgick av beslutet du fick.

Du behöver inte själv ha koll på den regeln, utan det har a-kassan. Datasystemet som kassan handlägger ärenden i räknar automatiskt av dagarna, så det ska bli rätt. Men om du tror att det kan ha blivit fel i ditt ärende kan du höra av dig till domstolen du överklagat till, så de får veta att du vill att de särskilt kollar på det.