Vi arbetar på en förskola som får ventilationen utbytt och en del ombyggnationer pågår. Det innebär att flera områden stängs av i olika omgångar. Vi har ”blivit av” med två toaletter och måste gå utomhus för att nå den befintliga toaletten.

Vi tycker att kommunen hade kunnat fixa detta i somras när förskolan var stängd. En del barn på en avdelning har dessutom blivit mer sjuka än en vanlig höst. Vi har pratat med byggarna och de hade velat göra detta när barn och personal inte var på plats. Men vår kommun var sega med entreprenaden! Vissa dagar tvingas vi ändra vår planering eftersom byggarna måste göra vissa saker så att vi inte kan vara på avdelningen.

Vi är flera som mår dåligt av det hela och vårt fackliga skyddsombud har blivit sjukskriven på grund av detta. Vad säger lagen, kan vi göra något?

/ Kommunalare med problem

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Du beskriver en undermålig arbetsmiljö, som både ni anställda och barnen far illa av. Enligt arbetsmiljölagen ska de arbetshygieniska förhållandena vad gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande vara tillfredsställande. Vidare ska det finnas utrymmen och anordningar för bland annat personlig hygien, förtäring och vila i den utsträckning som behövs med hänsyn till arbetets art och arbetstagarnas behov.

Det är skyddsombudet som kan agera i en sådan här situation. I första hand genom att göra en framställan till arbetsgivaren enligt arbetsmiljö­lagen och begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder eller ger ett besked kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud.

Du skriver att ert skyddsombud är sjukskriven. Mitt råd är att ni vänder er till facket lokalt och begär att en ersättare utses.