Jag är medlem och jobbar för ett privat bussbolag. Jag har en fråga jag försökt få ett vettigt svar på utan att lyckas och behöver nu er hjälp. Alltså, vilken ersättning gäller när man jobbar med tvåförarsystem?
Vi är två personal som turas om att köra i många mil och vi kör lika mycket. När man inte kör och sitter bredvid föraren markerar färdskrivaren det som ”annat arbete.” Vad ska denna person ha för typ av betalning?

/ På resande fot

Susanne Gällström ombudsman på Kommunal
SVAR: Bussbranschavtalet har ingen ­speciell reglering för tvåförarsystemet, men det finns en bilaga om överenskommelse rörande arbetstidsbestämmelser. Där står att i arbetstid ska inräknas sådana perioder av väntan, då arbetstagaren inte fritt kan disponera över tiden utan måste befinna sig på arbetsstället beredd på att utföra arbete. Avvikelse från denna bestämmelse kan göras i lokalt kollektivavtal.

Eftersom den förare som inte kör är tvungen att vara med på bussen och inte fritt kan disponera sin tid anser vi att detta är arbetstid och att lön samt ersättningar ska utges som vid arbete.