Jag är anställd som undersköterska på 75 procent och ska därmed jobba 111,5 timmar i månaden. Vi har fyra­veckors­schema. Nu har jag jobbat extra och min privata arbetsgivare hävdar att heltidsmåttet är 165 timmar, medan jag menar att det är 148 timmar.

Arbetsgivaren menar också att jag jobbar mer än fyra veckor. Det är detta jag inte förstår. Hur kan man jobba mer än fyra veckor på en månad? Baseras inte ­lönen på fyraveckorsschemat? Jag har månadslön. Är allt över 111,5 timmar upp till 148 timmar mertid och resten övertid?

/ Kommunalare i vården

Ann-Charlotte Sidvall ombudsman på Kommunal
SVAR: Heltidsmåttet per månad kan skilja sig åt beroende på vilket kollektivavtal man omfattas av. Heltidsmåttet är en snittberäkning. Månadslönen täcker hela kalendermånaden. Däremot kan schemat omfatta en annan period, till exempel fyra- till sexveckorsschema. Frågan är vilket kollektivavtal du jobbar under. Ta kontakt med ditt lokala Kommunal så kan de hjälpa dig med frågor vad gäller mer- och övertid.