Vår hemtjänstgrupp har alltid samlat pant och sparat pengar under året för att alla våra kunder ska få en liten klapp på julafton. Klappen kostar omkring 20 kronor. Detta har skänkt mycket glädje och skratt. Nu säger vår nya chef att vi inte får ge julklappar, för det är oprofessionellt och kan betraktas som muta. Vad tycker ni?

/ Förvånade i hemtjänsten

Lars-Sture Johansson ombudsman på Kommunal
SVAR: Att detta skulle kunna handla om muta har jag svårt att se med tanke på hur lite julklappen kostar. Men det är er arbetsgivare som leder och fördelar arbetet och som i detta fall bestämmer hur julklappar och andra gåvor och presenter till brukare ska hanteras. Mitt råd är att ni pratar med er arbetsgivare och försöker komma fram till ett gemensamt policydokument om hur sådant här ska hanteras. Er fackliga företrädare kan också ge stöd och råd.