Jag är en kvinnlig medlem som har några år kvar till pension. Efter 25 år som ekonomibiträde inom storkök (olika skolor) kunde jag konstatera att min rygg var så dålig att jag måste ge upp tanken på att fortsätta jobba heltid. Jag har en utsliten disk och står dessutom i kö för en höftledsoperation.

I dagsläget har jag halv sjukersättning och jobbar deltid på min gamla arbetsplats. Det är svårt för ledningen att hitta sysslor till mig som inte frestar på kroppen, men det funkar med mina ”vanliga” arbetsuppgifter så länge schemat kan anpassas efter mina omständigheter. Det blir mycket oregelbunden arbetstid.

Men jag oroar mig för att jag ska bli fråntagen min sjukersättning på grund av detta. Från kollegerna har jag fått höra att Försäkringskassan har bestämda regler kring hur man får jobba och att de inte har ett särskilt gott öga till om man arbetar utan fasta arbetstider. Borde jag prata med Försäkringskassan om min situation eller riskerar jag då att bli utan ersättning?

/ Medlem som oroar sig

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Huvudregeln vid både sjukpenning och sjukersättning är att arbetstiden ska minskas lika mycket varje dag. Alltså: är du halvt sjukskriven och arbetar heltid ska du i  stället för åtta timmar per dag arbeta fyra timmar. Men så ser arbetslivet sällan ut. I  stället har många oregelbunden arbetstid, arbetsscheman som sträcker sig över lång tid och långa pendlingsresor.

Som tur är finns det undantag från regeln. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett rättsfall från 2011 konstaterat att faktorer som arbetsförhållanden och sjukdomens art kan behöva vägas in i bedömningen. Sjukpenning bör kunna utgå när arbetstidsförläggningen syftar till att ta vara på arbetsförmågan den försäkrade har och är medicinskt motiverad. Detta under förutsättning att den sammanlagda arbetstiden under en begränsad period inte överstiger vad som är förenligt med deltidssjukskrivningen. Det viktiga att ta fasta på är att förläggningen måste vara medicinskt motiverad. Det går inte att arbeta oregelbundet bara för att arbetsgivaren vill det.

I frågan om sjukersättning har Försäkringskassan varit strängare med arbetsförläggningen. Men en ny dom från kammarrätten i Stockholm från oktober i år lättar upp tolkningen. I domen konstaterar kammarrätten att sjukersättning är en ­månatlig förmån och att det finns möjlig­heter till ännu större variationer när det gäller arbets­tidens förläggning än vid partiell sjukpenning.

En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet måste dock göras. Men även mot bakgrund av den nya domen är det säkrast att du informerar Försäkrings­kassan om hur du arbetar, så att du inte riskerar återkrav senare.