Vi är en grupp som jobbar inom hemtjänsten i en kommun och är med i facket. Vi inväntar nu att vi ska få nytt schema och har för oss att det ska komma ut 14 dagar innan ändringen sker. Annars har man rätt till förskjuten arbetstid. Eller har vi fel? Enligt schemaläggaren är det 10 dagar som gäller. Men vi har för oss att detta bara är giltigt när man inte jobbar skift, vilket vi gör.

Undrar också vilken dygnsvila vi har inom hemtjänsten. Får man sluta exempelvis klockan 22.00 på kvällen och sedan börja igen 07.00 morgonen därpå? Är det okej att jobba kväll på fredagen före ens lediga helg när man jobbar varannan helg?

/ Kommunalare i omsorgen

Mikael Lundberg ombudsman på Kommunal
SVAR: Jag uppfattar det som att er arbetsgivare är en kommun. Enligt arbetstidslagen ska arbetsgivaren lämna arbetstagarna besked om ändring i fråga om den ordinarie arbetstidens förläggning minst två veckor i förväg. Enligt HÖK, kollektivavtalet kommuner omfattas av, utges förskjuten arbetstid om arbetsgivaren ändrar den ordinarie arbetstidsförläggningen inom 10 dagar. HÖK reglerar också att dygnsvilan kan vara nio timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid, under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett snitt på 11 timmar under varje period under beräkningstiden.

När det gäller att arbeta fredag kväll före ledig helg finns ingen reglering om detta, men arbets­tagaren ska tillförsäkras att få ut sin veckovila. Sedan kan jag tycka att det ska vara en nödlösning att jobba kvällspass på fredag kväll före ledig helg.