Förhandlingarna pågår mellan Svenskt Näringsliv och LO om hur LAS och kompetensutveckling ska förändras. Om de inte blir överens hotar regeringen med stöd av C och L om lagstiftning med tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.

I Almedalen demonstrerar fack och arbetsgivare enighet om vad som behöver lösas i förhandlingarna. 

Vid ett seminarium presenterade Svenskt Näringsliv fem pusselbitar om vad de vill uppnå. De handlar bland annat om: 

Reformerat anställningsskydd

  • Det ska bli väsentligt lättare att säga upp personer arbetsgivaren inte vill ha kvar.
  • Avgångsvederlag som baseras på anställningstid och omställningsersättning.

Bättre arbetslöshetsförsäkring

  • Höjd ersättning med snabb avtrappning efter en tid.
  • Gör a-kassan obligatorisk så att fler omfattas.

Effektiv omställning

  • Rätten till omställningsskydd kan utvidgas (till exempel för visstidsanställda och sjuka) förutsatt att anställningsskyddet reformeras.
  • Andra förstärkningar av omställningsskyddet kan göras.

Stärkta förutsättningar för kompetensutveckling

  • Förutsättningarna för kompetensutveckling kan stärkas genom ökat engagemang från parterna.
  • Stärkta ekonomiska incitament för förslag att investera i medarbetares kompetensutveckling.

Förändra Arbetsförmedlingen

  • Arbetsförmedlingen görs om till myndighetsutövning.
  • Externa aktörer tar över jobbförmedling och ersätts efter resultat.

Marie Nilsson som deltog i seminariet sa att hon håller med om att förhandlingarna bör handla om dessa fem pusselbitar, därför att de hänger ihop.

– Men jag vill inte kommentera detaljerna i Svenskt Näringslivs förslag. Det vore dumt av mig att visa korten medan vi förhandlar, sa hon.

Hon höll med om att LAS behöver reformeras. Hon beskrev att allt färre på arbetsmarknaden omfattas av lagens anställningsskydd, att arbetsgivare kringgår lagen genom att anställa tillfälligt eller hyra in personal.

– Våra medlemmar upplever inte att LAS ger anställningstrygghet vid arbetsbrist. De tycker att rätt kompetens är viktigare så att de kan få ett nytt jobb om det gamla försvinner.

Därför är det enligt henne viktigt att arbetsgivare och stat tar ansvar för kompetensutveckling, att det finns ett omställningsstöd som underlättar vägen till nya jobb, att det finns en bra a-kasseersättning som kan ge en trygg inkomst mellan jobben och att det finns en fungerande förmedling av lediga jobb.

Marie Nilsson upprepade det som Svenskt Näringsliv anser är utgångspunkten för förhandlingarna:

– Vi vill ha jobbtrygghet, inte anställningstrygghet.

Företrädare för arbetsgivarna var vid seminariet nöjda med det beskedet. De har i flera år krävt uppluckring av LAS, nu kan det bli så antingen genom att parterna enas eller genom att politikerna lagstiftar.

– Det här är en chans vi inte får missa, sa Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke optimistiskt.

Efter seminariet sa Marie Nilsson till ka.se att hon med jobbtrygghet och inte anställningstrygghet tänker på den arbetsbrist hennes medlemmar kan råka ut för.

– Det problemet har inte Kommunal. Men för våra medlemmar är det viktigt att det finns kompetensutveckling och omställningsstöd som underlättar för dem att få nya jobb.

Kommunal har dock som andra fack erfarenhet av att skyddsombud och andra fackliga företrädare har sagts upp av personliga skäl för att de har varit för obekväma för arbetsgivaren.

Det har visat sig att det i praktiken är omöjligt att förhindra sådana uppsägningar med stöd av förtroendemannalagen, eftersom facket då måste kunna bevisa att uppsägningen beror på det fackliga arbetet, vilket arbetsgivare alltid har förnekat.

Resultatet blir ofta en förlikning där den fackligt aktive köps ut. Den kostnaden skulle arbetsgivaren oftast slippa om Svenskt Näringslivs krav gick igenom om att kraven för uppsägning på grund av personliga skäl kraftigt skulle sänkas.

Marie Nilsson säger att hon inte vill gå med på att det ska bli lättare och billigare för arbetsgivare att göra sig av med fackligt aktiva.

– Det är inget som har diskuterats i förhandlingarna, säger hon.

Den här typen av uppsägningar är heller inget som omfattas av turordningsreglerna, som regeringen, C och L kräver tydliga undantag från. Men de finns kvar på Svenskt Näringslivs kravlista.

Förhandlingarna mellan parterna kommer att pågå fram till i december. Sedan tas en paus för avtalsförhandlingar. Till våren fortsätter förhandlingarna om LAS och omställning om parterna inte redan enats då.

I maj nästa år ska den statliga utredningen om arbetsrätten överlämnas till regeringen. Utredningens förslag kan bli lag 2021 om parterna inte kan enas, vilket de enligt regeringens tidsplan måste göra senast i oktober nästa år.