Jag är 53 år gammal och har arbetat i många år inom omsorgen. Nu behöver jag bli sjukskriven från mitt jobb som personlig assistent på grund av stora ryggproblem, som jag anser till stor del beror på mitt arbete. Jag var sjukskriven för ett år sedan och blev då bättre eftersom jag fick vila en tid.

Men Försäkringskassan gav mig avslag trots mitt läkarintyg och har inte ens bekvämat sig till att tala om vad de grundar beslutet på. Det går ju helt på tvärs mot bedömningen av mig för ett år sedan och mina besvär har inte förändrats till det bättre, snarare tvärtom. Jag vet inte om de hade kopplat in någon försäkringsläkare, som ju inte ens behöver träffa aktuell person som söker sjukpenning.

Nog måste väl myndigheter ha skyldighet att motivera hur de kommit fram till sina beslut? Det gäller väl i allra högsta grad Försäkringskassan? Har jag någon möjlighet att överklaga?

/ Kommunalare med smärtor

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Det här är en återkommande fråga som berör flera viktiga områden inom sjukförsäkringen. Försäkringskassan är en myndighet och ska följa reglerna i förvaltningslagen. De har därigenom skyldighet att motivera sina beslut och skälen till att de avslagit ansökan. De har också en service­skyldighet, som bland annat handlar om tillgänglighet.

Du har rätt att få veta vilka handlingar som legat till grund för beslutet och att få ta del av dem och komma med synpunkter, innan kassan fattar sitt beslut om det tillkommit något. Har till exempel en försäkringsmedicinsk rådgivare (försäkringsläkare) tillfrågats ska du få veta det och se vad den läkaren har sagt. Du kan också begära ut kopior av handlingarna i ditt ärende, inklusive Försäkringskassans interna journaler, om du vill veta vad de grundar beslutet på.

Försäkringskassan brukar hänvisa till att sjukförsäkringen är en ”dag-för-dag-ersättning”. Det innebär att tidigare perioder inte är styrande, utan att varje period bedöms var för sig och att nedsättningen av arbetsförmågan måste styrkas för varje dag. Bedömningen ska ju inte vara godtycklig, men vi på LO-TCO Rättsskydd ser många fall där en försäkrad ena dagen har hel sjukpenning och nästa dag inte har någon alls. I domstolarnas bedömning har tidigare godkända perioder ansetts ha bevisvärde, men ändå bedöms varje period separat.

Du har möjlighet att begära omprövning av och överklaga Försäkringskassans beslut inom två månader. Du kan också få rättshjälp beviljad av ditt förbund för juridisk hjälp med att driva frågan. Jag råder dig dessutom att överväga anmälan om arbetsskada eftersom du menar att ryggbesvären beror på arbetet.

Kontakta din lokala avdelning, som kan hjälpa dig bedöma möjligheterna att gå ­vidare med ditt ärende.