Man är ju försäkrad när man är med i facket. Men när jag ringde
och frågade vad som händer om man exempel­vis blir blind, får tumör, hjärt­infarkt eller stroke var svaret att man då inte får någon ersättning. Dessa exempel är nämligen inte olycksfall, utan sjukdom. Men då borde man väl få veta att man bör skaffa sig tilläggsförsäkring? Finns det sådana? Tacksam för mer information.

/ Medlem som undrar

Inger Hjärtström ombudsman på Kommunal
SVAR: En av de försäkringar som ingår i Kommunals medlemsavgift är en olycksfallsförsäkring på fritiden. Den lämnar ersättning för kostnader och inkomstförlust om man skadar sig på fritiden. De exempel du nämner i din fråga är blindhet, tumör, hjärtinfarkt och stroke och där har Folksam helt korrekt informerat om att dessa inte kan klassas som olycksfall. Undantag är givetvis blindhet som uppkommer som en följd av ett olycksfall på fritiden.

Det är möjligt för medlemmar att teckna tilläggsförsäkring. Alla medlemmar omfattas av vår sjuk- och efterlevandeförsäkring vid inträde i Kommunal och kan sedan välja om de vill fortsätta att ha den kvar och då betala premien. I den försäkringen ingår ett diagnoskapital, som lämnar ersättning vid diagnoser enligt en lista som bland annat omfattar de diagnoser du räknar upp.

Där ingår också ersättning för inkomstförlust vid längre sjukskrivning, något som ju kan bli aktuellt vid en längre tids sjukdom.

Det finns alltså en tilläggsförsäkring som omfattar ersättning för det du efterfrågar och information om den lämnas till alla som blir medlemmar i Kommunal. Våra försäkringsinformatörer har också i uppdrag att på olika sätt sprida information om medlemsförsäkringarna.