Jag har blivit uppsagd från mitt arbete inom omsorgen och efter förhandlingar bestämdes det att jag ska få ett avgångsvederlag. Jag är sjukskriven sedan en tid och undrar nu om jag inte kommer att få någon sjukpenning under den tid som avgångsvederlaget beräknas täcka?
I så fall är ju inte mycket vunnet för min del! Hur är reglerna här? Har jag till exempel rätt till a-kassa fast jag har avgångsvederlag om jag skulle bli friskskriven tidigare än beräknat?

/ Förstår inte reglerna

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Är det fråga om vanlig lön, till exempel under uppsägningstid till följd av att du säger upp dig eller blir uppsagd, kommer ersättningarna att samordnas enligt social­försäkringsbalken. I normala fall äter då lönen upp det mesta av sjukpenningen. Tanken är att man inte genom sjukpenningen ska hamna i bättre ekonomiskt läge än då man är frisk. Detta gäller oavsett om du har arbetsplikt eller inte. (Vissa uppgörelser kan exempelvis innebära att man inte har arbetsplikt under uppsägningstiden.) Anledningen är att du fortfarande, formellt sett, är anställd av arbetsgivaren under uppsägningstiden.

Är det däremot som du skriver fråga om ett avgångsvederlag, en ersättning som förhandlas fram vid uppsägning, ska ersättningarna inte samordnas. Det beror på att dessa ersättningar anses ha tjänats in tidigare och därför inte avser samma tid som sjukpenningen. Under tiden du får avgångsvederlaget är du inte längre anställd. Du kan alltså få sjukpenning och avgångsvederlag samtidigt.

Däremot kan du inte få a-kassa under samma tid som du har avgångsvederlag. A-kassan betraktar avgångsvederlag som lön, vilket innebär att kassan utifrån din månadslön räknar ut hur många månader som avgångsvederlaget ersätter den tid du går utan lön. Först därefter betalar a-kassan ut arbetslöshetsersättning. Viktigt att betona är också att avgångsvederlag inom social­försäkringen inte utgör inkomst av eget arbete och därför inte är sjukpenninggrundande. Du som får avgångsvederlag utan att börja ett nytt arbete måste anmäla dig som aktivt arbets­sökande hos arbetsförmedlingen för att inte förlora din sjukpenninggrundande inkomst, sgi:n.