Jag är en nyanställd elevassistent på en kommunal skola och jobbar under avtalet HÖK-SKL. Jag är med i Kommunal och a-kassan sedan ett par månader. Nu har jag arbetat i tre månader och har en allmän visstidsanställning från augusti 2018 till juni 2019. Från början var tanken att omvandla anställningen till en tillsvidareanställning lagom till nästa sommar. ”Detta är meningen”, bekräftade min chef på medarbetarsamtalet nyligen. Så långt är allt bra. Jag vill så gärna stanna. Jag tycker om mina kolleger och elever och de gillar mig. Jag längtar efter en trygg anställning.

Men en sak oroar mig mycket. Jag är ung (25+) och hade inte en tanke på att jag skulle kunna bli sjuk, men det blev jag. Just nu utreds jag för en tumör och jag väntar i en vårdkö. Jag har ännu inte berättat för någon om det här. Vad händer med min inkomst och anställning om det visar sig att jag verkligen har en allvarlig sjukdom? Mitt kontrakt löper ju ut i juni nästa år.

Vilken är den chef som argumenterar för en tillsvidareanställning av någon som är sjukskriven för något allvarligt? Jag mår dåligt. Dels vet jag inte om jag har cancer, dels vet jag inte om jag får en chans att jobba kvar om så är fallet. Har jag ­några rättigheter att hänvisa till? Vad säger ­lagen?

/ Behöver hjälp

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Du befinner dig onekligen i en svår situation som drabbats av sjukdom sam­tidigt som du har en tidsbegränsad anställning i form av en allmän visstidsanställning. I LAS finns regler om omvandling av denna anställningsform till tillsvidareanställning och sådana regler kan även finnas i kollektivavtal. I juni 2019 kommer du att ha varit anställd i tio månader totalt, men den anställningstiden är för kort för att omvandlingsreglerna ska kunna tillämpas.

Du skriver att tanken från början var att omvandla anställningen till en tillsvidareanställning lagom till sommaren 2019. Om arbetsgivaren utfäst detta i skrift eller på något annat sätt som går att bevisa, skulle du möjligen kunna hävda att ni har en överenskommelse om att du ska bli tillsvidareanställd. Du bör fråga någon lokal facklig företrädare till råds i den delen. Går det inte att hävda att du och arbetsgivaren har en bindande överenskommelse om att du ska få en tillsvidareanställning gäller vanliga regler. Enligt dessa upphör en tidsbegränsad anställning vid anställnings­tidens utgång.

Inte heller när det gäller företrädesrätt till återanställning räcker din anställningstid om tio månader till för att du ska ha en sådan rätt. Slutligen vill jag tillägga att om din sjukdom leder till nedsatt arbetsförmåga under tiden fram till juni 2019 har arbetsgivaren ett ansvar för att rehabilitera och arbetsanpassa så länge din anställning pågår.