Jag är anställd på ett privat LSS-boende sedan tre år och har trivts bra, ända tills vi fick en ny chef för några månader sedan. Hon ifrågasätter i stort sett allt och verkar särskilt ha riktat in sig på mig. Jag tror det beror på att jag tvingats vabba en del på grund av att jag är ensamstående med två förskolebarn.

Men hon ifrågasätter också många av de rutiner som både jag och mina kolleger jobbat efter och funnit fungerande. Två gånger har hon kallat in mig på samtal, där jag tycker jag blivit utskälld. När jag blev ledsen förnekade hon att hon sagt det hon sagt, att vi har helt olika minnes­bilder av samtalet.

Om jag blir inkallad till henne igen, vilket jag utgår från att jag kommer att bli, vill jag gardera mig och funderar därför på att spela in vårt samtal. Att göra det öppet är uteslutet, hon skulle nog bli vansinnig. Om jag gör det i hemlighet, bryter jag i så fall mot någon sekretesslag? Skulle jag kunna använda en sådan eventuell inspelning för att bevisa vad som sagts och inte sagts om det hela skulle drivas till sin spets?

/ En som tröttnat

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Det är inte straffbart att i hemlighet spela in ett samtal man själv deltar i och en sådan inspelning kan användas i bevissyfte. Men innan den sprids till någon annan än den eller de som deltagit i samtalet bör du fundera över om det finns sekretessbelagda uppgifter i inspelningen, som behöver raderas. Det kan till exempel handla om uppgifter om de boende. Skulle du röja sekretessbelagda uppgifter genom att sprida inspelningen kan du göra dig skyldig till brott mot tystnadsplikt.