Jag är anställd inom funktionshinder av en kommun och har fått en öronskada som lett till hörselnedsättning, överkänslighet för vissa ljud och tinnitus. Läkaren kan inte säga vad det beror på. Jag fick en personlig hörselpropp på sjukhuset och den släpper igenom talljud, men tar bort starka ljud. Man sade då att arbetsgivaren brukar hjälpa till med betalningen, då det räknas som arbetshjälpmedel. Men på jobbet hänvisade de mig till Försäkringskassan, som i sin tur anser att min arbetsgivare ska stå för det.

Däremot, om jag får hörapparat och till exempel behöver hörselslinga, då hjälper kassan till. Min hörselpropp kostade 1 500 kronor. När jag skulle hämta den reagerade personalen över att inte arbetsgivaren betalade. Vad räknas som arbetshjälp­medel? Hade jag suttit vid en dator skulle jag både kunnat få terminalglasögon och höj- och sänkbart skrivbord av arbets­givaren!

/ Tacksam för svar

Mikael Lundberg ombudsman på Kommunal
SVAR: Om funktionsnedsättning eller sjukdom gör att du behöver speciella arbetshjälpmedel för att kunna arbeta kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller arbetsgivaren. Men först måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Oavsett kostnad ska arbetsgivaren alltid själv betala de första 10 000 kronorna för arbetshjälpmedlet. Men, arbetsgivaren kan få ersättning för den del som överstiger summan. Arbetsgivare kan ha olika policyer när det gäller att tillhandahålla arbetshjälpmedel. Ditt lokala fack hjälper dig ta reda på vad som gäller hos din arbetsgivare.

Försäkringskassan ger inte bidrag för hjälpmedel som behövs även när du inte arbetar. De ger heller inte bidrag till höj- och sänkbara skrivbord eller liknande hjälpmedel.