Jag är en kvinna på 47 år som arbetat länge inom äldreomsorgen i kommunen. Jag lider av förslitningar i ryggen och diskbråck och har fått läkarintyg på att detta är arbetsrelaterat. Jag var sjukskriven en längre tid och blev under denna tid arbetslös på grund av nedskärningar på jobbet. Därför får jag nu ersättning från a-kassan. Problemet är att jag förlorar a-kassedagar fast jag inte är frisk nog att kunna arbeta på heltid. Jag borde ha rätt till sjukpenning, men min handledare på Arbetsförmedlingen hjälper mig inte, varken med rehabilitering eller annat. Vart vänder jag mig i denna situation?

/ Mellan två stolar

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Du anger att du är sjukskriven till följd av dina ryggbesvär. I denna situation bör du i första hand ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Det framgår inte av din fråga om du gjort detta. Du kan göra det även om du är arbetslös, men som arbetslös jämförs din arbetsförmåga inte mot ditt arbete inom äldreomsorgen utan mot alla ”normalt förekommande arbeten”. Det är viktigt att jämförelsen blir korrekt i läkarintygen. Om du senare får sjukpenning för samma period kommer dina a-kassedagar att återställas.

En utredning från Arbetsförmedlingen är bra att ha vid ansökan om sjukpenning och har av Högsta förvaltningsdomstolen bedömts ha bevisvärde vid en sådan prövning. Men Arbetsförmedlingen har ingen skyldighet att erbjuda sådant, så det är bedömningen i det individuella fallet som avgör om du ska få arbetsprövning, utredning och liknande. Från Arbetsförmedlingen kan du också ha rätt till olika typer av insatser och en funktionsnedsättning kan kompenseras genom hjälpmedel, ekonomiskt bidrag eller personligt stöd. Det kan röra sig om hjälpmedel i arbetet, om ekonomiskt bidrag till arbete genom exempelvis lönebidragsanställning, eller en Samhall­anställning om du behöver ett arbete med mycket arbetsledning. Däremot har Arbetsförmedlingen inget ansvar för att hjälpa dig med medicinsk rehabilitering.