Jag arbetar heltid inom kommunens äldrevård och i schemat ingår dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. På ett fyraveckorsschema har jag 19 arbetstillfällen. Om jag väljer att gå ner till 80-procentig arbetstid kommer min arbetsgivare att begära att jag har 18 arbetstillfällen på fyra veckor.

I min värld borde antalet arbetstillfällen motsvara procenten på min arbetstid? 50 procent borde innebära nio-tio arbetstillfällen och så vidare?

/ Livegen undersköterska

Mikael Lundberg ombudsman på Kommunal
SVAR: I kollektivavtalet som kommunen omfattas av, regleras att de som arbetar vardag såväl som söndag och helgdag ska tillförsäkras nio fridagar per fyraveckors­period. Det finns en möjlighet att avstå enstaka fridag om arbetstagaren skulle önska det. Däremot finns ingen reglering av ­antal arbetspass i proportion till tjänst­göringsgrad.