Jag har kommunen som arbetsgivare och är med i facket. Är lediga dagar med bibehållen lön reglerat i det centrala kollektivavtalet vad gäller nära anhörigs bortgång? Räknas i så fall min mans syskon som nära anhöriga till mig? Hur lång ledighet med bibehållen lön har jag rätt till vid min mammas bortgång, då hon begravs utomlands?

/ Tacksam för svar

Pia Svedestedt ombudsman på Kommunal
SVAR: Det finns en skrivning om detta i HÖK/AB, det kollektivavtal som gäller för dig med kommunen som arbetsgivare. Skrivningen gäller enskilda angelägenheter och säger att arbetsgivaren kan bevilja ledighet med bibehållen lön om synnerliga skäl finns. Ledigheten kan beviljas upp till tio dagar per kalenderår och synnerliga skäl är nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig.

Som nära anhörig nämns exempelvis make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor-och farföräldrar. Om din mans syskon ska räknas eller hur många dagar din chef ska bevilja dig ledigt för begravning utomlands går inte att besvara här. Du måste kommunicera med din chef. Mitt råd är alltså att du pratar med din chef. Ta även kontakt med ditt lokala Kommunal för att få råd om detta.