Jag har haft en heltidstjänst i kommunen, men är uppsagd till strax före jul. Under tiden fick jag en tjänst på 25 procent.

Men chefen vill att jag ska jobba i hemtjänsten, vilket jag inte vill. Kan jag göra något för att få jobba ­någon annanstans inom kommun­en? Vem eller vilka kan jag vända mig till?

/ Behöver ett råd

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Jag uppfattar det som att du har haft en heltidsanställning i kommunen, men att du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och erbjudits en tjänst i hemtjänsten.

Lagen om anställningsskydd, LAS, föreskriver att en arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet han eller hon tidigare varit sysselsatt.

En förutsättning för företrädesrätt är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under minst 12 månader de senaste tre åren.

Men LAS tar sikte på anställning och inte specifik arbetsplats. I det centrala kollektivavtal kommuner omfattas av regleras att företrädesrätten till återanställning ska gälla för arbetstagare med samma yrkes-/befattnings­benämning inom samma förvaltning.

Du behöver vända dig till ditt ­lokala Kommunal för att få hjälp med dina frågor.