Nyligen presenterades en tysk studie som visar att omkring 800 000 personer i Europa dör varje år på grund av luftföroreningar. I Sverige är luften renare än i många andra länder, ändå dödar den omkring 8 000 personer, enligt den tyska studien.

Dödsfallen beror främst på stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar. De är vanligare orsaker än lungsjukdomar.

Svensk Kollektivtrafiks rapport, som presenterades i Almedalen, uppskattar kommunernas och regionernas vårdkostnader till 226 miljoner varje år på grund av dålig hälsa till följd av luftföroreningar. Rapportens slutsats är att dessa kostnader skulle minska om det satsades mer på kollektivtrafiken.

Och Svensk Kollektivtrafik vill att fler lämnar bilen hemma och tar buss, spårvagn, cykel eller går i stället. Detta skulle enligt branschorganisationen bidra till färre döda i trafiken, öka vardagsmotionen och minska hälsofarliga utsläpp.

Hanna Björk, Västtrafik.

Tänk om vi kunde se luftföroreningarna vi andas in. Få av oss skulle då vilja vara ute med våra barn. Men fler kanske skulle välja att resa kollektivt på grund av miljöskäl.

Hanna Björk, Västtrafik

Västtrafik, som ingår i Svensk Kollektivtrafik, ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. De satsar stort på elbussar. I dag har de 65 stycken i trafik, målet är att år 2030 ska alla bussar som kör för Västtrafik vara eldrivna.

Hanna Björk, hållbarhetschef på Västtrafik, säger att det kommer att minska utsläppen och bullret. Samtidigt bedriver Västtrafik kampanjer för att få fler i regionen att åka kollektivt.

Bland annat erbjuds bilister gratis bussresor under två veckor. Och Västtrafik har på Youtube flera filmer om faran med luftföroreningar.

Enbart i Göteborg dör mer än fem personer i veckan på grund av den dåliga luften.

– Tänk om vi kunde se luftföroreningarna vi andas in. Få av oss skulle då vilja vara ute med våra barn. Men fler kanske skulle välja att resa kollektivt på grund av miljöskäl, säger Hanna Björk.