Det var i juni förra året som representanter för Lärarförbundet anmälde Göteborgs stad till Justitieombudsmannen (JO) efter att personal förbjudits att bära tröjor med texten ”Förskoleupproret”  och #pressatläge och knappar där det stod ”STOPP färre barn NU!”.

Även på många andra håll i landet har såväl förskollärare som barnskötare förbjudits att bära tröjorna och knapparna på jobbet.

Argumenten för förbudet har varit att det rör sig om ett politiskt budskap som vänder sig mot arbetsgivaren, samtidigt som personalen är i sin yrkesroll och representerar arbetsgivaren. Det kan skapa förvirring för föräldrarna, som inte ska behöva prackas på politiska budskap, skriver Göteborgs stad i sitt yttrande till JO.

Under arbetstid ska man utföra sina arbetsuppgifter och inte bedriva opinion. Det kan också göra att föräldrar känner sig otrygga med att lämna sina barn på förskolan, anser kommunen.

Men JO kritiserar nu Göteborgs stad för att ha kränkt personalens grundlagsfästa yttrandefrihet. JO konstaterar att budskapet på tröjorna och knapparna inte strider mot någon lag och att det inte har haft någon negativ inverkan på verksamheten.

De skriver också att eftersom personalen inte har arbetskläder utan bär sina privata kläder, finns det inget tvivel om att det är personalens privata åsikter som uttrycks och inte arbetsgivarens. JO skriver att yttrandefriheten innebär att man får uttrycka åsikter om arbetsgivaren också på arbetstid.

I maj i år stämde Lärarförbundet också Göteborgs stad till Arbetsdomstolen, AD, för förbudet. Det innebär att frågan också ska prövas ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

I sitt beslut skriver JO också att de endast har prövat hur förbudet förhåller sig till yttrandefriheten, inte förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det är därför oklart om detta innebär att det nu är fritt fram att bära Förskoleupprorets tröjor på arbetstid.