Vad gör egentligen blodet i kroppen? Hur många ben har vi i kroppen? Frågor som de flesta barn finner intressanta och som får svar i den här boken om kroppen.

”Lilla kroppsskolan” av Ewa Malmborg och Hanna Granlund.
”Lilla kroppsskolan” av Ewa Malmborg och Hanna Granlund.

Här finns bilder på många av kroppens organ och förklaringar om deras funktion. Ibland är både bilder och beskrivningar väl detaljerade och komplicerade. Samtidigt stör det inte mycket då det är lätt att fastna i just de delar man själv vill lära mer om.