Region Västernorrland är den enda som inte betalar någon extra ersättning till undersköterskor som tar tomma pass i sommar. Det visar KA:s enkät till landets 21 regioner. I fjol fick dock undersköterskorna detta, och nu har Kommunal agerat.

– Vi tar tagit upp det och krävt att det ska gälla även annan personal. Arbetsgivaren skulle återkomma, men de har inte återkommit, säger Tommy Sandén, sektionsordförande.

Kommunal kräver att även skötarna ska få del av sommarersättningen om de tar extra pass. Det får också andra av Kommunals grupper i patientnära dygnet runt verksamheter i flera regioner.

Jönköping, Gotland och Värmland är tre regioner som inte betalar något extra till någon yrkesgrupp i sommar.

I många regioner är det verksamhetens behov som avgör vilka yrkesgrupper som får del av ersättningen. Så är det i Region Skåne, där är Kommunal kritiskt och skulle hellre se att verksamheten organiserades på ett annat sätt.

– Det är beklämmande att ersättning ska behövas, alla behöver återhämtning. Vi jobbar häcken av oss året runt. Vi skulle ha en bra grundlön i stället för ersättningar och fler vikarier. Man skulle organisera om så att alla fick semester och återhämtning, säger Anneli Lundberg, sektion Lund/Region Mellersta Skåne.

Drygt en tredjedel av regionerna erbjuder ersättning i procent av timlönen. Då gäller samma procentsats för sjuksköterskor, eftersom yrkesgruppens löner ofta är högre innebär det att de får en större summa än undersköterskorna. Detta är Blekinge, Gävleborg, Halland, Kronoberg, Västmanland, Örebro, Östergötland samt Västerbotten.

Region Jämtland Härjedalen betalar olika till olika yrkesgrupper. Undersköterskor och medicinska sekreterare kan få 375–1125 kronor extra per pass. Sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor kan få 500–1500 kronor extra per pass.

Flera regioner erbjuder också extra ersättningar till föräldralediga som går in och jobbar under sommaren. Pensionärer som jobbar under sommaren får också högre ersättningar än brukligt i flera regioner.

Region Kronoberg premierar deltidsanställda som går upp i tid minst två veckor under semesterperioden. Det fungerar så att den anställde får lön enligt den högre sysselsättningsgraden samma antal veckor under sin egen semester. Detta måste godkännas av chef.