24 av USA-korrespondentens Björn af Kleens bästa texter i Dagens Nyheter, samlade i bokform. Titeln borde egentligen vara Donald Trump. I nästan varje personporträtt, varje reportage hamnar af Kleen där till slut.

”Amerikaner” av Björn af Kleen.
”Amerikaner” av Björn af Kleen.

Bilden av ett splittrat USA träder fram men också, i och för sig kända, förklaringar till hur ”världens största demokrati” kunde välja en så auktoritär president. Texten om professorn Jill Lepore som visar hur varje ny demokratisk landvinning i USA nästan alltid lett till en backlash efteråt känns nästan trösterik. Två steg fram, ett bak.

Samlingen innehåller fler starka personporträtt av journalister och författare.