– Vi har vidtagit åtgärder enligt försiktighetsprincipen. En polisanmälan är gjord och polisen analyserar materialet och återkommer till oss med en bedömning av läget. Polisen är på plats på förskolan och personal har startat telefonkedjor med vårdnadshavare. Förskolan töms för närvarande, säger biträdande förvaltningschef Conny Persson till kommunens webbplats.

Enligt polisens något knapphändiga uppgifter rör det sig om hot som ska ha uttalats på en ”internetsida”.

Varken kommunen eller polisen berättar vilken förskola det rör sig om. Enligt Norrländska Socialdemokraten, NSD, gäller hotet Lombolo förskola.

– Det föreligger inte något hot mot andra förskolor och fritidshem i Kiruna kommun och de jobbar på som vanligt. Polisen jobbar också vidare med ärendet. Vi återkommer om vi får ny information, säger Conny Persson, till kommunens webbplats.

Enligt uppgifter till NSD har flera förskolor evakuerats.