Kommunalarbetarens enkät till regionerna visar att nästan en tredjedel av landets 21 regioner erbjuder ersättning endast till sjuksköterskor och andra av Vårdförbundets yrkesgrupper om de skjuter upp sin semester. Skälet uppges oftast vara att bristen är större när det gäller de grupperna.

Dessa regioner är Gotland, Norrbotten, Sörmland, Västernorrland, Västmanland samt Stockholm.

Sjuksköterskor som flyttar en semestervecka kan få mellan 5 000 och 14 000 kronor per flyttad vecka.

I Region Västernorrland får sjuksköterskor 15 000 kronor per vecka om mindre än fyra veckors ledighet läggs under semesterperioden.

Kommunal i Västernorrland är kritiskt.

– I grunden ska det vara lika för alla yrkesgrupper. Det skapar arbetsmiljöproblem det är olika, säger Tommy Sandin, sektionsordförande.

Samtidigt anser han att flytt av semester är ett problem.

– Egentligen är det inget bra system, att flytta semestern till hösten, då blir det en extra sommarmånad med dåligt med folk, säger Tommy Sandin.

I en dryg tredjedel av regionerna är det inte yrkestillhörigheten utan behovet av personal som avgör om ersättning för flyttad semester betalas. De regionerna är Blekinge, Dalarna, Kalmar, Värmland, Gävleborg, Kronoberg, Västerbotten, Västra Götalandsregionen samt Skåne. Fler än undersköterskor av Kommunals grupper kan omfattas.

Modellerna för ersättning varierar mellan regionerna.

Undersköterska.

Undersköterskor saknas inför sommaren

Nyheter

Undersköterskor kan betalas mindre för att flytta sin semester än sjuksköterskor. Det gäller Region Jämtland Härjedalen. Där är ersättningen lägre till undersköterskor, medicinska sekreterare samt sjuksköterskor som tagit examen i år. De kan få 8 000 kronor per semestervecka som flyttas utanför semesterperioden juni–augusti. För sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med examen innan 2019 gäller 12 000 kronor per flyttad vecka.

I Dalarna får undersköterskor 9 000 kronor per flyttad vecka och sjuksköterskorna 15 000 kronor per flyttad veckan.

Ersättningen ökar i flera regioner om man flyttar fler veckor.

I flera regioner krävs dock särskilda chefsbeslut innan bonus för flytt av semester kan bli aktuellt.

Föräldralediga som går in och jobbar under sommaren får också extra betalt i flera regioner. Även pensionärer som går in och jobbar får extra ersättning utöver lönen.

Regionerna Örebro, Östergötland och Halland betalar inte extra till någon yrkesgrupp som skjuter upp sin semester.