Den 15 juni 1990 gick en stor grupp immigranter i Los Angeles i USA ut på gatorna och demonstrerade för högre lön och för rätten att organisera sig. 

Stadens polisstyrka slog till hårt mot demonstranterna. Två kvinnor fick missfall, dussintals behövde sjukhusvård och 60 demonstranter och åskådare arresterades.

Polisen hävdade först att de agerat i självförsvar, men när TV-bilder från demonstrationen visades blev det svårt att hålla kvar den historien. De demonstrerande städarna agerade ytterst fredligt visade bilderna.

Två dagar senare samlade de sig igen och gick tillbaka till platsen där demonstrationen blev utsatt för våld. Under de kommande veckorna lyckades de genom att få allmänheten på sin sida gentemot polisens agerande också få stöd för sina krav på rättigheter.

Städarna fick till slut organisera sig fackligt och de lyckades dubbla löner och förmåner.

– Det slöts upp och man blev så mycket starkare av att arbeta gemensamt. Städare är den grupp som är längst ned av dem som är längst ned på stegen, säger Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson, ansvarig för internationella frågor, till tidningen Fastighetsfolket.

Många inom arbetarrörelsen i USA hade tidigare hävdat att städare var en grupp som inte gick att organisera på grund av att många saknade uppehållstillstånd, jobbade deltid och jobbade för underleverantörer.

Men städarna i Los Angeles visade att de hade fel och det gav ringar på vattnet med protester i flera amerikanska städer. Bland annat genomförde städare i Washington DC en stor manifestation där de blockerade en stor väg med hjälp av skolbussar mitt under huvudstadens rusningstid.

I Houston gick 5 000 städare samman i protester som resulterade i sympatistrejker runt om i USA och även i Europa där man ockuperade byggnader till stöd för kollegorna i Houston.

Även i Houston nådde de framgång och fick till ett fackligt avtal. Några stora pensionsfonder tog sig också an att endast investera i företag vars städare behandlades rättvist.

Efterspelet ledde till att dagen den 15 juni blev en internationell dag då villkoren för städare uppmärksammas.

– Vi i UNI Global (en internationell facklig organisation, reds anmärkning) har sedan snott den dagen. Ledordet är respekt, sedan får man göra lite olika i olika länder, säger Torbjörn Jonsson.

Numera kallas dagen internationellt för International Justice Day for Cleaners and Security Guards, alltså internationella rättvisedagen för städare och säkerhetsvakter.

I många länder och även i UNI Global så ingår städare och säkerhetsvakter i samma fackförbund.

Men i Sverige står de båda yrkesgrupperna inte lika nära varandra som i många andra länder så här kallas dagen Internationella rättvisedagen för städare.

På flera platser i världen är det vanligt med större manifestationer och i länder som USA är manifestationer nödvändigt för att få opinionen med sig, annars är det svårt att bedriva fackliga frågor där, beskriver Torbjörn Jonsson.

Manifestationer i sig gör inte så stor skillnad i Sverige menar han, men det visar den enskilda städaren att facket kämpar för deras frågor. Att ha en gemensam dag och internationellt samarbete har samtidigt gett många fördelar.

– Vi har fått en enhetlighet där vi arbetar för att få respekt. Vi kan ha hur mycket åsikter som helst om hur multinationella städföretag agerar, men det blir bra mycket mer tryck på dem om vi samarbetar över landsgränserna.

Några frågor som är aktuella för städare i många länder är arbetstid, arbetsmiljö, anställningsformer och påverkansmöjligheter.

– Vad gäller arbetstidsfrågorna så har pendeln svängt. Ett tag gick det mot mer heltid och dagtid. Nu ser vi hur det har vänt och går mot mer deltid, tidig morgon och kvällar och nätter och fler delade turer, säger ombudsmannen.

I arbetsmiljön finns bristfällig introduktion, kemikalier, förslitningsskador och ergonomiska problem.

– Nämn ett arbetsmiljöproblem och städare är överrepresenterade, säger Torbjörn Jonsson.

Internationella rättvisedagen

Nu mera kallas dagen internationellt för International Justice Day for Cleaners and Security Guards, alltså internationella rättvisedagen för städare och säkerhetsvakter. 

I många länder och även i UNI Global så ingår städare och säkerhetsvakter i samma fackförbund. 

Men i Sverige står de båda yrkesgrupperna inte lika nära varandra som i många andra länder så här kallas dagen Internationella rättvisedagen för städare.

En längre version av artikeln har tidigare publicerats av Fastighetsfolket, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.