– Det är en grundläggande del i hela assistansreformen, att man har möjlighet att anställa vilken personal man vill, säger socialministern till Kommunalarbetaren.

KA har många gånger de senaste tre åren skrivit om mannen vi valt att kalla Jonas. Han är assistansberättigad och så kallad egen arbetsgivare för sina personliga assistenter. I minst sju år har han struntat i att betala ut löner till många av sina anställda. Många har också vittnat om trakasserier och kränkningar.

Ända fram till nu har alltså Försäkringskassan fortsatt betala ut assistansersättning till Jonas, trots att han visat att han inte kan sköta sig som arbetsgivare – han är också skyldig staten över en miljon kronor för mestadels obetalda arbetsgivaravgifter.

Dagen innan Försäkringskassans beslut att styra om assistansen och låta kommunen få ta hand om den i stället intervjuar vi socialministern om fallet.

Rätten till assistansersättning innebär också en rätt att vara arbetsgivare åt assistenterna. Socialminister Lena Hallengren (S) vill inte ändra på det. 

– Det är en grundläggande del i hela assistansreformen, att man har möjlighet att anställa vilken personal man vill. Det är en väldigt speciell situation att vara den som har ett behov av hjälp med det som är väldigt integritetsnära, säger Lena Hallengren. 

Det är naturligtvis avgörande att de nästan 100 000 personer som arbetar som personliga assistenter har förutsättningar att göra ett gott jobb.

Lena Hallengren

Rätten att välja vem som ska arbeta hos en har man dock även om man inte är egen arbetsgivare. Det rör sig om tre procent av det totala antalet assistansberättigade som är egna arbetsgivare, och även de som köper sin assistans av ett företag eller låter kommunen utföra den har inflytande över vem som är ens personliga assistent. Men Lena Hallengren vill ändå inte att möjligheten att själv vara arbetsgivare ska tas bort.

– De som väljer att använda den möjligheten är inte sällan personer som var med när den här reformen tillkom och som har sett det som en väldigt viktig och bärande del för att kunna hantera detta, säger Lena Hallengren.

Hon säger att hon inte kan kommentera enskilda fall men säger att villkoren för personliga assistenter självklart är viktigt. 

– Det är också skälet till att vi har tillsatt en utredning som ska titta just på yrket personlig assistent. Det är naturligtvis avgörande att de nästan 100 000 personer som arbetar som personliga assistenter har förutsättningar att göra ett gott jobb, säger Lena Hallengren. 

Hon säger också att Försäkringskassan har skärpt sina kontroller av oseriösa aktörer där assistansersättningen inte går till det som den är avsedd för.

Men i det här fallet har det fått fortgå år efter år. Det är ett väldigt unikt fall men det är otroligt många som har drabbats. Han annonserar just nu efter mer personal, trots domarna som kom i april.

– Jag kan inte kommentera enskilda fall och det är inte regeringen som ingriper mot enskilda individer utan Försäkringskassan som gör det. 

Lena Hallengren (S).
Lena Hallengren (S).

En kammarrättsdom från i höstas slog fast att Försäkringskassan har rätt att besluta att låta assistansersättningen gå till någon annan, om den assistansberättigade är oförmögen att hantera assistansersättningen. I det fallet handlade det om en person som liksom Jonas under långa perioder inte betalat in skatter och sociala avgifter för sina personliga assistenter.

Försäkringskassan begärde prövningstillstånd just för att få vägledning i den här typen av fall.

Och sannolikt är det den domen som gör att dagen efter att vi intervjuat Lena Hallengren kommer beskedet till Kommunal – Försäkringskassan har beslutat att betala ut assistansersättningen till kommunen och inte direkt till Jonas.

Han är dock fortfarande arbetsgivare med arbetsgivaransvar – men det kommer vara kommunen som administrerar assistansersättningen och betalar ut lönerna. Före oktober förra året var rättsläget dock oklart, situationen har pågått i minst sju år och problemen med arbetsmiljön kvarstår. 

Men Lena Hallengren säger att om möjligheten finns att styra om assistansersättningen så kan regeringen inte göra något mer. 

– Det är vad jag kan se till, att de har den möjligheten. Försäkringskassan måste ha verktyg för att kunna vidta åtgärder när någon som får del av Försäkringskassans medel inte hanterar dem som det är tänkt. 

Kommunal, de personliga assistenternas fackliga organisation, vill avskaffa systemet med egna arbetsgivare. Vad tänker du om det?

– Jag tänker att det är bra att Kommunal engagerar sig i gruppen personliga assistenter. Jag hoppas att fler personliga assistenter organiserar sig fackligt för att gemensamt ta vara på sina fackliga rättigheter.