Hur har satsningen med självkörande bussar i Barkarby gått?

– Den har gått enligt förväntan. Vi har i snitt 100 resenärer om dagen. Området lämpar sig bra för den här typen av fordon. Det är breda trottoarer och inskjutna parkeringsfickor längs med gatorna. Den här tekniken lämpar sig bäst för de första och sista kilometrarna i människors resande, som ett komplement till dagens kollektivtrafik. Vi vill att fler åker kollektivt och därför är det bra att det redan finns när man flyttar in i ett område så att man inte ska behöva ändra sitt beteende. 

Hur kommer självkörande fordon att påverka bussföraryrket?

– Det kommer att dröja otroligt lång tid innan man kan köra buss helt utan en förare. Det kommer snarare bli så att de kan få fler hjälpsystem, det kan ibland vara ett stressigt yrke och dessa system kan då underlätta. Självkörande bussar kan möjliggöra att kollektivtrafiken kan blir än mer attraktivt. Jag tror och hoppas att det kommer att finnas ett ännu större behov av förare när kollektivtrafiken blir mer tillgänglig. Fler kompetenser, särskilt på servicesidan, kommer att behövas som kan hjälpa resenärerna.

Vad har ni för planer när det gäller självkörande bussar härnäst?

– Vi har ett samarbete med Scania om en autonom buss som ska gå från Barkarby till närmsta tunnelbana som ligger i Akalla. Det är en tolvmetersbuss som ser ut precis som en traditionell buss där det kommer finnas en säkerhetsförare under hela färden som också har en förarplats. Planen är att busslinjen ska starta som försöksverksamhet 2020.

Vad tror du händer på längre sikt? 

– Det enda jag vet är att jag kommer att ha fel då utvecklingen går otroligt fort och svår att förutspå. Om du tittar på de kortare sträckorna så tror jag att det kommer att gå väldigt fort tills vi har helt kommersiella lösningar. Ska du köra längre sträckor och med mer avancerad utsträckning är det otroligt komplext. Då tror jag att det i alla fall kommer att dröja minst tio år till.