Förbundsstyrelsen hade rekommenderat att bifalla ett antal motioner som handlade om att Kommunal ska verka för bättre löner för städare och att deras status höjs. Flera ombud tog tillfället i akt och berättade varför det är viktigt.

– När vi inte är på jobbet märks vi, då blir det ett jävla liv. De få gånger vi märks är när vi inte är där och då är det ingen positiv feedback. Men om barnskötarna inte kommit i tid till kvart i sex när förskolan ska öppna, då är det vi som är där och släpper in barnen, sade Lena Eldståhl, avdelning Bergslagen.

Peter Ulander från avdelning Stockholm pratade om hur en höjning av städarnas status börjar med dem som har andra yrken men finns på arbetsplatser där också städarna jobbar.

– Statushöjningen börjar med oss som är här i dag, att vi tar vårt ansvar och börjar prata med våra jobbarkompisar som kanske råkar vara anställda av ett annat bolag men jobbar på samma arbetsplats. Fråga om de är medlemmar, bjud in på fika. Det finns en stor potential att värva medlemmar, sade Peter Ulander.

Kongressen beslutade att bifalla motionen.