Therese Guovelin tycker att dagarna i Wien är en stor framgång för Europafacket.

De samlades dagarna före EU-valet i ett land där ett högerextremt parti sitter i regeringen som för en antifacklig politik.

Manifestationerna för demokrati, fackliga rättigheter och sammanhållning satte sin prägel på kongressen.

Kanske förstärktes sammanhållningen av att delegaterna svetsades samman mot en yttre gemensam fiende på ett mer påtagligt sätt än på mycket länge.

Tidigare kongresser har det varit mer öppna motsättningar mellan de nordiska länderna med sin kollektivavtalsmodell mot stora delar av resten av Europa, och mellan facken i öst och väst.

– Jag tror att vi alla har blivit mer ödmjuka, även vi från Norden som inte längre ständigt talar om vår modell som alla andra bör ta efter.

– De fackliga organisationerna respekterar på ett annat sätt än tidigare att vi har olika erfarenheter och perspektiv som gör att vi väljer olika vägar för att nå våra mål. Det viktiga är att vi är överens om målen, och det är vi, säger Therese Guovelin.

Av de sex områden som kongressen nu bestämt ska prioriteras tycker hon att miljöfrågan är den som LO nu i första hand bör ta tag i.

– Vi jobbar redan med denna fråga och har nyligen antagit en miljöpolitisk plattform. Men vi kan behöva utveckla miljöarbetet tillsammans med våra medlemsförbund.

När det gäller prioriteringen att förbättra stödet till migranter och andra utsatta på arbetsmarknaden, prekariatet, säger Therese Guovelin att LO i första hand bör utveckla arbetet till stöd för dem som jobbar i plattsformsekonomin, till exempel de som jobbar för Uber.

– Vi har redan ett sådant arbete igång. Men där kan vi behöva utveckla hur vi på ett bättre sätt kan stöda, organisera och företräda dem. säger hon.

Minst nöjd är hon med männens agerande i talarstolen under kongressen.

– De bredde ut sig, struntade i talartiden och tvingade mig och andra kvinnor att korta våra inlägg för att kongressen skulle hinna behandla alla frågor. Så jämställdheten behöver vi jobba med i Europafacket även om det har blivit bättre jämfört med tidigare, säger Therese Guovelin.