– Vi ska stå upp emot rasism och diskriminering, sa Madelene Engman, avtalssekreterare i LO-förbundet GS, i kongressdebatten.

Att kämpa för bättre villkor för migranter och prekariatet blir en av sex prioriterade frågor för Europafacket.

(Till prekariatet räknas tillfälligt anställda, de som jobbar svart, papperslösa, ofrivilliga egna företagare som bland annat jobbar för Uber, arbetslösa och andra som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller kan leva på sin lön.)

Madelene Engman sa i debatten att fackföreningsrörelsen är en garant för allas lika värde och rätt.

– Människor som flyr krig och söker skydd, eller människor som söker arbete i andra länder, måste bli behandlade med värdighet och erbjudas trygghet.

Hon tillade att fackets roll är att organisera och förbättra villkoren på arbetsplatsen.

– Vi ska se till att spiralen går uppåt. När vi pratar om fri rörlighet, arbetsplatsvillkor och frihandelsavtal så ska vi inte vara rädda för utveckling och förändring. Vi ska vara de som ser till att det förändras och utvecklas i vår riktning, med verkliga sociala och hållbara villkor för arbetstagare, sa Madelene Engman.

Att de här grupperna lyfts fram för Europafacket som viktiga att organisera och kräva bättre villkor för kan nog bero på generalsekretaren Luca Visentini.

När han valdes till generalsekreterare i Paris 2015 sa han i en intervju i Kommunalarbetaren att han brann för att driva på för bättre stöd till flyktingar och papperslösa, i Europafacket och EU.

– Det handlar om solidaritet och alla människors lika värde. Jag har varit mycket engagerad i dessa frågor sedan i början av 90-talet då jag aktivt deltog i arbetet för att stöda flyktingar från Bosnien, sa Luca Visentini då.

Behandlingen av migranter och flyktingar är en skam för Europa.

Luca Visentini

Vid kongressen i Wien är han nöjd att Europafacket lyfter fram detta stöd som en av sex prioriterade frågor.

– Absolut. Jag håller verkligen med Enrico Letta som talade här om att behandlingen av migranter och flyktingar är en skam för Europa, behandlingen strider mot europeiska grundläggande värderingar.

Enrico Letta, tidigare premiärminister i Italien, inbjöds till kongressen för att ge sin syn på migration och flyktingkrisen.

Han kritiserade EU för avtalet med Turkiet. Det går ut på att Europa betalar pengar för att flyktingar ska stanna kvar i flyktingläger i Turkiet.

Andra inbjudna talare från fackföreningsrörelsen i Canada och USA talade om hur viktigt det är med facklig internationalism och att facken kämpar för förbättrade arbetsvillkor i hela världen.

Det kan enligt dem bland annat ske genom direkt fackligt samarbete, men också genom att kräva fackliga rättigheter i de frihandelsavtal som EU kommer överens om med andra länder.

Sergejus Glovachos, från FN-organet ILO som arbetar med mänskliga rättigheter på arbetsplatserna, sa vid ett seminarium vid kongressen, att det är viktigt att facken kämpar för prekariatet, migranter och löntagare över hela världen.

– Annars riskerar vi att människor hamnar utanför samhället. Till exempel, majoriteten av alla terrorister som utförd attacker i USA och Europa kommer från Centralasien. Det är exempel på vad utanförskap kan leda till.

Luca Visentini höll med. Han betonade vikten av att facken arbetar tillsammans med sociala rörelser till stöd för flyktingar och migranter.

Och han uppmanar facken att vara tuffare mot sina regeringar och kräva att de antar ILO:s konventioner om bättre villkor för migranter och andra löntagare. Och att anmäla sina regeringar när de bryter mot dessa konventioner.

– Var inte så blyga när det gäller ILO:s arbete, sa Luca Visentini.