I grunden är Europafacket positivt till digitalisering. Den kan bidra till arbeten med bättre arbetsmiljö och mer klimatsmart produktion. Men enligt Europafacket är det inte alla som gynnas av digitaliseringen.

I debatten vid kongressen sa Susanna Gideonsson att yrken och arbetsuppgifter försvinner och nya kommer till, och att tekniken gör att arbetet kan utföras snabbare.

– Den ökade produktiviteten får inte bara handla om att öka företagens vinster, sa hon och tillade att facket ska se till att ta betalt när det komplexa arbetet renderar högre vinster.

– Detta är vår fackliga uppgift – att se till att digitaliseringen även leder till bättre liv för de många, inte bara ett fåtal.

Susanna Gideonsson sa att de nya arbetsuppgifterna kräver nya kompetenser.

– Vi behöver en stor satsning på livslångt lärande. Både för att kunna följa med i utvecklingen hos befintlig arbetsgivare, eller att ha möjlighet att gå vidare till en annan arbetsgivare. Och vi ska kräva den kompetensutveckling som behövs för att göra den nya tekniken till vår.

En utmaning är villkoren för dem som jobbar inom den så kallade plattformsekonomin, till exempel i nätverksföretag som Uber.

I debatten beskrev flera talare hur de som jobbar för dessa företag arbetar i ett digitalt moln där det inte finns några rättigheter. De som finns i det digitala molnet får sina uppdrag via en app eller ett sms. Deras löner bestäms via en algoritm. Den som blir sjuk får ingen ersättning eller social trygghet.

Susanne Gideonsson sa i sitt tal att ingen får lämnas efter när utvecklingen går framåt, och det gäller inte bara dem som arbetar i plattformsföretag.

– Vi måste påverka politiken så att samhället tar det ansvar en enskild arbetsgivare inte alltid kan ta.

Det handlar enligt henne om trygghet vid arbetslöshet, omskolning, barnomsorg samt att stimulera framväxt av nya, bättre och jämställda jobb.

– Vår fackliga kamp för att tillvarata arbetarnas intressen är lika angelägen nu i digitaliseringens tidsålder som någonsin förr. Kampen för en jämställd arbetsmarknad i ett socialt och jämlikt Europa får inte stanna här i Wien, sa Susanna Gideonsson.