”Förbundsstyrelsen anser även att det är av största vikt att berörda medlemmar är delaktiga och har ett reellt inflytande över den egna arbetstidsförläggningen, som även ska inkludera planeringstid”, skriver förbundsstyrelsen i sitt yttrande över motionen.