Det var en motion, som hela Stockholmsavdelningen ställde sig bakom, som ville att Kommunal tydligare ska verka emot vinster i välfärden. Ombudet Susanne Dahlqvist Lindorff sade att man inte kan vara tillräckligt emot vinster i välfärden.

– Kommunal är inte tillräckligt mycket emot. Det borde inte vara lagligt att bedriva verksamhet i vård, skola och omsorg i något annat än egenregi. Vi kan inte ha privata företag i våra välfärdsverksamheter och måste bli mycket tydligare, sade Susanne Dahlqvist Lindorff.

Förbundsstyrelsens föredragande Lisa Bondesson menade att Kommunal redan är tydliga i frågan om vinster i välfärden och räknade upp flera exempel på att de har de drivit frågan, i allt från valrörelsen till statliga utredningar.  

Men ombuden var inte nöjda – en stor majoritet röstade för att Kommunal ska bli tydligare i sitt motstånd mot vinster i välfärden och jubel utbröt.