– Vi vill ha bättre pensioner för våra medlemmar, sa Inger Hjärtström, ombudsman, Kommunal, under motionsbehandlingen på kongressen.

Därför har ett yrkande om förhandlingar den här veckan lämnats till SKL. Beskedet möttes med applåder vid behandlingen av motioner om krav på ökad avsättning till tjänstepensionerna.

– Det är viktigt att vi separerar förhandlingarna till våra tjänstepensioner och inte lägger in dem i kommande centrala löneförhandlingar under nästa år, sa Inger Hjärtström.

Hon medgav att avsättning till pension vid flera tillfällen har förhandlats bort till förmån för högre lön.

– Vi har sett genom tiderna att det är lätt i ett pressat förhandlingsläge att släppa på tjänstepensionerna. Därför är det viktigt att vi har ett fortsatt arbete med att förhandla in bättre tjänstepensioner i våra tjänstepensionsavtal det ger en trygghet och ett långsiktigt sparande, sa Inger Hjärtström.

I en av motionerna krävdes att arbetsgivaren skulle betala in 6 till 8 procent i pensionsavgift. Men Inger Hjärtström kan dock inte uttala sig om vilka nivåer det kommer att handla om.

– Vi vill inte slå fast någon exakt procentsats, vår ambition är att göra ett så gott resultat som möjligt i de kommande förhandlingarna, sa Inger Hjärtström.

Därmed svängde också förbundsstyrelsen när det gällde två motioner och ville bifalla krav på att Kommunal ska arbeta för att höja avsättningen till tjänstepensionerna. Kongressen applåderade och antog förslaget.

Till KA sa Inger Hjärtström efter förhandlingarna:

– Vi hoppas på att uppnå bättre tjänstepensioner för våra medlemmar i kombination med det arbete som pågår när det gäller att förbättra omställningsavtalet och det arbete som pågår med SKL när det gäller arbetsmiljön. Det är en helhet som hänger ihop, vi ser att förhandlingarna kring bättre tjänstepensioner för våra medlemmar är en jätteviktig pusselbit i det här.

Kommunals förhoppning är att vara klara innan avtalsrörelsen 2020 startar.