– Efter att ha jobbat med den här frågan så känner jag mig lugn och trygg i det beslut som förbundsstyrelsen har landat i när man valt att ställa sig bakom uppgörelsen, sade förbundsstyrelsens föredragande, avtalsjuristen Malin Sjunnebo.

Allt sedan LO, TCO och Saco gjorde upp med Svenskt Näringsliv om vissa inskränkningar i strejkrätten, för att förekomma det statliga utredningsförslag som var på väg på området, har det kommit kritik från olika håll inom fackföreningsrörelsen. Kritiken har gått ut på att man öppnar en dammlucka om man går med på inskränkningar i strejkrätten.

Mycket av den kritiken utrycktes också i talarstolen. Det var fler ombud som pratade mot förbundsstyrelsens linje än för.

– Man utgår från att dagens maktbalanser är hugget i sten. Det är det inte, sade Sanna Tefke, ombud för Stockholms län och tog Ungern som ett varnande exempel där facken tidigt gick med på inskränkningar av rätten till politiska strejker.

– Men nu när det är en hel annan politisk situation skulle de behöva det. Det är värt att tänka på. Maktförhållanden är inte konstanta, sade Sanna Tefke.

Hon och flera ombud från Stockholms läns försökte få med sig kongressen på att bifalla motioner som ville att Kommunal ska byta fot i frågan. Även ombud från andra avdelningar var uppe och krävde ett försvar av strejkrätten, ofta med historiska hänvisningar till arbetarrörelsens vagga.

Några argumenterade för att förbundsstyrelsens linje just var ett försvar av strejkrätten.

– Vår strejkrätt är otroligt viktig för oss. Självklart skulle LO aldrig acceptera förslag som rubbar maktbalansen på arbetsmarknaden. Det här förslaget rubbar inte maktbalansen. I stället får vi regler som gör att vi undviker att vi får konflikter som skadar svensk arbetsmarknad, sade Johanna Svensson, Vänerväst.

När ombuden väl skulle rösta var det en kraftig majoritet för att stå fast vid uppgörelsen mellan arbetsmarknadens parter. De kritiska motionerna avslogs allihop.

Några ombud reserverade sig mot de besluten.