Adam Rogalewski OPZZ, Polen

– Det är ett mycket viktigt val för oss. Vi ser hur populismen och antidemokratiska krafter växer i EU. I Polen märker vi bland annat detta när regeringen tar kontrollen över tillsättningen av domare i högsta domstolen. Regeringen är också antifacklig. EU behövs för att skapa schysta jobb och social trygghet i den klimatomställning som krävs i Europa. Ett starkt EU kan också stärka demokratin i Polen. För oss är de viktigt att EU lagstiftar om lägsta tillåtna minimilöner och inför regler som stärker fackens rätt till kollektivavtalsförhandlingar i Polen och resten av EU.

Bild: Stephen Lindholm

Zoe Lanara GSEE, Grekland


– EU-valet är viktigt för oss: Det kan vara ett steg för oss att återskapa demokratiska institutioner och fackliga rättigheter. Dessa raserades under de nedskärningsprogram som Grekland tvingades till av EU, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden under vår ekonomiska kris.
– Trots att många av våra medlemmar har blandade känslor inför EU efter krisen är de allra flesta stolta över att vara med i unionen och i eurosamarbetet.
– Det finns dock de i Grekland som på grund av nedskärningarna stöder det nazistiska partiet Gyllene Gryning. Vårt fack tycker det är viktigt att försvara demokratin. Vi vill ha en ekonomisk modell i EU som garanterar en lägsta tillåten levnadsnivå. Och vi vill ha en EU-lag som garanterar rätten till kollektivavtalsförhandlingar.

Fausto Durante CGIL, Italien

– Italien är en av grundarna av EU. För första gången finns nu starka krafter i vårt land som ifrågasätter vårt medlemskap i unionen. Det handlar inte bara om att de är emot euron eller migranter. De attackerar själva värdegrunden att vi ska samarbeta med andra länder i Europa. Därför är EU-valet viktigt för oss.
– Vi uppmanar våra medlemmar att rösta för att rädda EU-projektet. I Italien inför regeringen nu antifackliga lagar, bland annat om sänkta minimilöner som inte har förhandlats med facket. Vi vill att EU lagstiftar om rätten till kollektivavtalsförhandlingar och skapar en modell för den ekonomiska politiken som ger social rättvisa.

Bild: Stephen Lindholm