Hur känns det?

– Jag är ganska van vid att vara yngst. Men det är spännande att bli vald till kongressombud när jag bara varit med i Kommunal ett år. Jag har varit engagerad i SSU tidigare, så fort jag började jobba engagerade jag mig fackligt. Facket har drivit på för att Sverige ska bli ett bättre land och för att vi som arbetare har fått bra villkor. Men facket är inte starkare än sin svagaste länk, därför måste man ta sitt ansvar och gå med som medlem.

Assar Wixe.

Är det någon speciell fråga som engagerar dig på kongressen?

– Individuell lönesättning, det är en fråga som är svår att förklara för medlemmarna. Kollektivavtalet förlorar sitt värde när det inte garanterar löneökningar till alla medlemmar. Sedan kan jag se poänger, men vår poäng som fackförbund är allas lika villkor och de kanske inte gynnas av individuell lönesättning. Vår delegation kommer driva den här frågan. Sedan tycker jag en skrivning i stadgarna om kulturlivet är viktig.

Vad tycker du om arbetstidskonton?

– Det är en pragmatisk fråga. Det är inte hållbart i längden att jobba så mycket som vi gör i dagens samhälle. Det här är ett bra steg på vägen. Jag har brunnit för arbetstidsförkortning och egentligen sex timmars arbetsdag. Det som är bra med arbetstidskonton är att man får välja själv. Men jag är kluven, vissa medlemmar vill hellre ha mer pengar än kortare arbetstid.

Vad är viktigt?

– Facklig organisering över lag, att många unga går med i facket, arbetsmiljön, den organisatoriska och sociala.