Precis som de flesta andra kommuner har Stenungsund svårt att rekrytera utbildad personal till vissa verksamheter, som äldreomsorg och förskola. För att höja statusen på yrkena och därmed få fler att söka sig dit, vill den borgerliga oppositionen i kommunen, bestående av M, L och KD, höja lönerna för vissa grupper mer än de styrande vill.

Det handlar främst om undersköterskor och förskolepersonal. I sitt budgetförslag har de budgeterat för högre löneökningar, som de vill ska öronmärkas till vissa grupper.

– Vi skulle lägga 3,3 procent medan det vad jag förstår i förslaget från den styrande gruppen är lägre, 2,8 eller 2,9 tror jag. Vi vill hellre lägga ett högre lönepåslag och få upp lönerna, säger Lisbeth Svensson (L), vice ordförande i Välfärdsutskottet. 

Det finns dock en hake. Samtidigt som undersköterskorna skulle få högre löneökningar, behöver det göras schemaförändringar som innebär att inte alla kan arbeta heltid, säger Lisbeth Svensson. De högre lönerna kan ses som en kompensation för det.

– Vår inställning är att vi behöver personalen på plats när brukarna behöver det i första hand, samtidigt som vi har förståelse för att folk behöver få ihop sin ekonomi. Då tycker vi detta är ett bättre sätt. Högre löner behövs för att göra yrket mer attraktivt, säger hon. 

Samtidigt finns ett centralt avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal om att heltid som norm bör vara infört senast 2021, hur rimmar det här med det?

– Heltid är ju verkligen önskvärt men det är väldigt svårt att lägga scheman så att man kan få heltid om man inte accepterar till exempel en delad tur. På något sätt går det inte att få ihop alla de önskningarna. Vi har också förstått att det fortfarande finns en hel del som vill jobba deltid.

Lisbeth Svensson säger att de inte vill ha för låga tjänstgöringsgrader utan eftersträvar 70-75 procent även för deltidsarbetarna. 

Det är ju inte jättestor skillnad mellan det ni vill lägga i löneökningar och det de styrande vill lägga, skulle det ha så stor betydelse?

– Det man kan kanske säga, men jag tror ändå att det kan vara viktigt. Om man har en högre grundlön så räknas ju alla tillägg med den lönen som grund och det är inte alls oviktigt. 

KA har sökt Kommunal i Stenungsund.