Diskussionerna om förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar gick heta på kongressens första dag, och strax före sju på kvällen, när förhandlingarna enligt schemat skulle vara avslutade, var det långt från beslut. Då fick kongressen fatta beslut om just den stadgeförändring som rör antalet personer i förbundsledningen och huruvida de ska ingå i förbundsstyrelsen eller inte. Detta eftersom valberedningen inte kunde presentera sitt förslag annars. 

Några ombud var uppe i talarstolen och uttryckte en oro för att det förskjuter maktbalansen i förbundsstyrelsen om hela ledningen ingår, men förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att alla i förbundsledningen kan ställas till svars.

Kongressen gick på förbundsstyrelsens förslag och röstade för att minska antalet personer i ledningen från fyra till tre, samt att de ska ingå i förbundsstyrelsen. Dessutom döps första vice ordförande om till förbundssekreterare. 

Som väntat föreslår valberedningen att Tobias Baudin fortsätter som ordförande och Lenita Granlund som avtalssekreterare. Endast till förbundssekreterarposten fanns två nomineringar, Per Holmström eller Lisa Bengtsson. Och förslaget blev alltså Per Holmström.

Förutom förbundsledning lade valberedningen fram förslag på en ny förbundsstyrelse samt suppleanter och revisorer med suppleanter.

Valen är tänkta att ske i morgon eftermiddag. 

Förhandlingarna kring övriga stadgeförändringar kommer att återupptas efter lunch i morgon.