– Jag har inte träffat någon medlem som önskar sig fler kanoner, däremot vill alla jag träffar ha fler kollegor, säger Tobias Baudin.

Därmed rev han ner en av många applåder från ombuden som samlats för Kommunals fyra dagar långa kongress på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Samtidigt påminde Tobias Baudin om att den svenska välfärden byggdes på principen att finansieras efter förmåga och fördelas efter behov.

– Men nu hotas vår generella och skattefinansierade välfärd av skattesänkningar och en tokstram budgetpolitik. Då blir det absurt att läsa att försvarsberedningen vill öka anslagen till försvaret med ytterligare 30 miljarder kronor till år 2025.

Tobias Baudin efterlyste motsvarande offensiva satsningar på välfärden. Han kräver därför att regeringen bjuder in samtliga partier till samtal om välfärdens finansiering.

–  Jag ser två frågor man inte kan ducka för längre. Hur moderniserar ni det finanspolitiska ramverket så att svenska folket får glädje av den svenska statens goda ekonomi? Och hur ser ni till att skattenivån ökar så att resurserna räcker till en långsiktig finansiering av välfärden?

Samtidigt som Tobias Baudin fokuserade på Kommunals mål att vara 600 000 medlemmar år 2030 så kopplade han fackets organisationsgrad till det politiska läget i Sverige. Och konstaterade att facken tappat både medlemmar och förlorat organisationsgrad de senaste tjugo åren, att arbetsgivarna ger sig på arbetsrätten och att Sverigedemokraterna är det tredje största paritet i riksdagen.

–  Så det kanske inte är konstigt att vi känner oss pressade. Förbundsvänner, det är bra att Socialdemokraterna lyckades bilda regering. Alternativet, en svag djupt konservativ regering i beroendeställning till Sverigedemokraterna vore en fullständig katastrof. Så all heder till Stefan Löfven, sa Tobias Baudin.

Den slutsatsen han drar är att det politiska läget ger fackföreningsrörelsen ett tydligt uppdrag, att upprätthålla organisationsgraden som grunden för den fackliga styrkan.

–  Vi ska utveckla den fackligt politiska samverkan och vi ska se till att det kryllar med kommunalare bland beslutsfattarna, vi ska ta samtalet med medlemmarna och vi ska se till att arbetarrörelsen vinner, först valet till Europaparlamentet och sedan vinner vi valet 2022.

Tobias Baudin lyfte också de utmaningar Kommunal har med att öka medlemsnyttan, allmänhetens förtroende och medlemsantalet. Han tog även upp den förnyelseprocess som pågår sedan 2016. Men även det mål som Kommunal nu satt att minst 20 procent i organisationen ska ha utländsk bakgrund och minst 14 procent ska vara unga.

– Det här förändringsarbetet drar vi igång nu och det är avgörande för vår framtid.