Pensionssystemet måste förnyas och pensionsåldern sänkas så att fler orkar arbeta fram till pension kräver en medlem i Skåne.

Effektiviseringskrav på den kommunala verksamheten har gjort att arbetsmiljön försämrats kraftigt. Det gör att många inte orkar arbeta till pension, därför bör pensionsåldern sänkas och de som orkar ska ges möjlighet att arbeta längre, anser en medlem i Stockholm.

Kommunals förbundsstyrelse anser dock att en höjd pensionsålder skulle gynna medlemmarna förutsatt att åldersgränsen i socialförsäkringssystemet följer med uppåt och att det blir lättare att få sjukersättning.

Den som har en skada eller sjukdom ska inte tvingas ta ut pension i förtid utan få sjukersättning. Detta leder till högre pension. Men för att en höjd pensionsålder ska fungera behöver Kommunal verka för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, alltså bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Samtidigt ska man verka för att pensionen är 72 procent av livslönen i stället som i dag då den är 60 procent svarar förbundsstyrelsen och hänvisar till sajten minpension.se.