Kommunal har kongressbeslut på detta sedan tidigare och förbundsstyrelsen bifaller motionerna. I sitt svar på motionerna lovar också Förbundsstyrelsen att utreda den ”ekonomiska och hälsomässiga ojämlikhet” som skapats i sjukförsäkringen och syftar på de många medlemmar som blir utan ersättning trots att de saknar arbetsförmåga.

Däremot avslås en motion om att införa en tvärfacklig karenskassa, enligt likande modell som a-kassan.

Flera av motionärerna vill framför allt slopa karensen i arbeten där det förekommer smittor, som till exempel vinterkräksjuka.