Efter Kommunalskandalen 2016 då en rad brister inom Kommunal uppdagades, inrättade Kommunal en visselblåsarfunktion så att det ska gå att tipsa anonymt om missförhållanden. Förra året inkom 53 tips.

Ungefär hälften av dem har inte varit relevanta för visselblåsarfunktionen, utan har till exempel handlat om kritik mot en arbetsgivare. Men den andra hälften har lett till att Kommunal har undersökt påståendet närmare.

– Det kan vara anmälningar om beteenden som medlemmar tycker har varit olämpligt. Det känns bra att vi har en kanal utöver de andra. När Metoo rasade i den svenska debatten var det bra att ha det här, då fanns den kanalen att rapportera om saker som man inte tycker är okej, säger Olle Ingemarsson, HR-chef på Kommunal.

Tanken med visselblåsarfunktionen från början var att den främst skulle finnas för att påtala brister som rör anställda och förbundsledning. Så har det inte blivit, utan nästan alla tips rör förtroendevalda.

– Vi har både anställda och förtroendevalda och det är klart att Kommunal som fackförening har ett ansvar för alla delar, så vi följer upp det ändå. Det är egentligen ingen skillnad. Det som skiljer när det är en anställd är att vi har ett helt annat regelverk som arbetsgivare om vi behöver gå in och agera, säger Olle Ingemarsson.

Han säger att det ”i princip” inte har handlat om olagligheter, men däremot olämpliga beteenden. Det kan handla om hur man har betett sig i sin roll mot andra, till exempel andra förtroendevalda eller arbetsgivare.

– Det kan vara någon i omgivningen som tycker att en person har agerat i gråzonen för ett regelverk, kanske har gjort något för sin egen vinnings skull eller betett sig på ett sätt som någon tycker är kränkande. Det kan finnas anklagelser om mobbing. Men det är jätteviktigt att vi inte dömer någon ohörd, det gäller att agera på ett sakligt sätt.

Olle Ingemarsson påpekar också att det finns väldigt många förtroendevalda i Kommunal men rapporteras få allvarliga saker. Han bedömer att två fall de senaste tre åren har varit av mer allvarlig karaktär, men av sekretesskäl inte gå in på vilka konsekvenser det fick. Det har dock aldrig behövt göras en extern utredning, vilket ska göras om Kommunal bedömer att det är tillräckligt allvarligt och behövs.

Olle Ingemarsson säger också att det ibland kan vara svårt att utreda så mycket som man skulle vilja, eftersom det skulle kunna röja anonymiteten på den som har hört av sig.

Kommunal kommer att fortsätta med visselblåsarfunktionen.

– Vi tror att vi blir en lite proffsigare och bättre fackförening genom att vi har den. Vi ser också att fler fackförbund har infört liknande funktioner, säger Olle Ingemarsson.

Fotnot: Kommunals visselblåsartjänst finns här (extern länk).