När Hörby kommun lade ner verksamheten som lagade måltiderna till kommunens hemtjänst och äldreboenden, flyttade tillagningen av de 450 portionerna till Frostaskolans kök. Det har lett till en rad arbetsmiljöproblem eftersom köket bara är anpassat efter att det lagas runt 500 måltider. Nu lagas 1100 måltider varje dag.

– Lokalen är inte anpassad efter den verksamhet som bedrivs i dag. Det är platsbrist och ventilationen är inte anpassad efter verksamheten. Det går på lösa boliner alltihopa, säger Michael Johnsson, huvudskyddsombud för Kommunal inom samhällsbyggnadsförvaltningen i Hörby kommun.

Han säger att det är också är mycket sjukskrivningar, som ofta inte ersätts med vikarier, vilket ökar stressen. 

– De måste se till så att det inte är brist på personal, säger Michael Johnsson.

Arbetsgivaren har svarat att det ska åtgärdas men sedan har ingenting hänt. Det enda de har löst är att det här med tjänstebeskrivningar.

Michael Johnsson, huvudskyddsombud

Den bristfälliga ventilationen innebär att det blir väldigt varmt på sina ställen i köket. Platsbristen gör att kyl, frys och förråd är belamrade med lådor. Varje gång som personalen ska hämta något måste de först flytta på en massa andra saker som står i vägen och sen ställa tillbaka det igen, berättar Michael Johnsson. Personalrummet fungerar också som förvaring, vilket gör att personalen inte kan äta sin lunch eller ta en kopp kaffe där utan måste göra det ute i matsalen. 

– Det är ohållbart. De ska kunna koppla av i alla fall lite från den övriga verksamheten och det kan de inte i dagsläget. 

Dessutom ställer det till problem när hemtjänstpersonalen kommer och hämtar maten. Det blir trångt, de drar in smuts i köket och det finns en risk för smittspridning.

Bygg- och miljönämnden gjorde också en inspektion i köket i slutet på februari som visade flera brister. Det handlade just om att frysrummet var så fullt av varor att det stod lådor på golvet, att det var mögeltillväxt i grönsaksrummet och att hemtjänsten packar maten på samma ställe som maten tillagas, vilket är ohygieniskt och innebär en risk för smittspridning. 

Michael Johnsson lämnade in 66a-anmälan till arbetsgivaren i slutet på februari. Eftersom han inte är nöjd med åtgärderna går den nu vidare till Arbetsmiljöverket. Det enda krav han tycker att arbetsgivaren har tillgodosett är att de har tydliggjort personalens ansvarsområden.

– Arbetsgivaren har svarat att det ska åtgärdas men sedan har ingenting hänt. Det enda de har löst är att det här med tjänstebeskrivningar, att de har klarlagt vilka som ska göra vad, säger han. 

Enligt Michael Johnsson måste köket byggas ut om de 450 extra måltiderna ska fortsätta att tillagas på Frostaskolan.

Om man beställer i enlighet med det förslag jag gjort och lagar mat i enlighet med det så är inte detta att problem.

Jens Modéer, måltidschef

Måltidschefen Jens Modéer tillbakavisar det mesta av kritiken som Michael Johnsson för fram. Han säger att köket tidigare har tillagat runt 900 portioner om dagen, inte 500. En del av den tillagningen flyttades till en annan verksamhet och därför fanns det utrymme för maten till äldreomsorgen.

Enligt Jens Modéer har köket kapacitet för ännu fler portioner än i dag. Han säger att det finns tillräckligt med förvaringsutrymmen men att personalen inte har ställt in varorna rätt.

– Jag påstår inte att man jobbar fel, men man behöver se över arbetsmetoderna i köket. Om man beställer i enlighet med det förslag jag gjort och lagar mat i enlighet med det så är inte detta att problem. Jag är själv kock i grunden och skulle vilja säga att det handlar väldigt mycket om de rutiner och arbetsmetoder som används i dag, säger Jens Modéer.

Angående personalutrymmet säger han att det är personalen som har valt att använda det också som ett kontor, men att det fanns andra lösningar.

När det gäller de som hämtar mat åt hemtjänsten så säger han att de har påpekat att det finns utrymmen som de inte får vara på och att det har blivit bättre. I höst kommer de också att börja med kyld mat till hemtjänsten och då kommer maten levereras ut i stället för att hämtas. Jens Modéer säger att det också kommer att lösa problemen med ventilationen.

Han känner inte heller igen att det skulle vara underbemannat.

– Jag är inte alls enig, tvärtom har vi tagit in mer resurser än det är planerat i det köket, så det har jag svårt att bemöta. Tyvärr har vi nu fått en sjukskrivning och en som slutat med kort varsel, så nu har vi hamnat på den nivå som det är tänkt, säger Jens Modéer.