– Om man inte får tag i personal så får de som jobbar stanna kvar tills det har löst sig. Det är ett stressmoment, för man vet inte om man kommer hem eller inte när det är mycket sjukdom, säger Heléne Ahlin, undersköterska på BB.

I förra veckan protesterade personal från åtta av sjukhusets avdelningar mot personalbrist, dubbelpass och extrapass. Nu har personal från 17 avdelningar och mottagningar skrivit på en protestlista.

Läget är pressat. Tidigare i år stängdes en medicinavdelning. De patienterna har flyttats till andra avdelningar. Personalen på de avdelningarna saknar utbildning för att ta hand om patienterna.

– Det har varit dåliga förutsättningar, det går ut över patientsäkerheten, säger Anna Idberg, ordförande för Kommunals sektion hälso-sjukvård och trafik Blekinge.

Resursenheten som tidigare täckte frånvaro har lagts ner. I stället får personalen sms-förfrågningar om att gå in extra.

– De avdelningar som ska täcka korttidsfrånvaron själva har inte bemanning för det, säger Anna Idberg.

Hon beskriver situationen som ett ekorrhjul som är svårt att få stopp på.

Det är mer regel än undantag att de ringer klockan halv fyra på eftermiddagen och frågar vilka som kan stanna kvar för att vi har operationer som drar ut på tiden.

Linda Persson

För att lösa bemanningen skickas sms om extrapass ut. Detta sker dygnet runt. Något som undersköterskorna upplever som mycket stressande.

Samtidigt är det alltså ofta oklart hur lång arbetsdagen blir. Det gör att personal känner sig tvingade att ta extrapassen.

– Vi går ju in extra för att arbetskamraterna inte får gå hem. Det kan ju bli min tur. Man hotar med detta för att vi ska ta extrapass, det är stressigt för många, säger Heléne Ahlin.

Linda Persson som är undersköterska på operationsavdelningen vittnar också om ett pressat läge:

– Det är mer regel än undantag att de ringer klockan halv fyra på eftermiddagen och frågar vilka som kan stanna kvar för att vi har operationer som drar ut på tiden, säger hon.

Trycket på undersköterskorna ökar eftersom det är brist på operationssjuksköterskor. Linda Persson gör numera kringuppgifterna som operationssjuksköterskorna annars gör.

– Då passar man helt plötsligt i akutlaget och i traumalaget som undersköterska för att det saknas folk. Man har inga personer ute i korridoren som borde finnas när det kommer akuta operationer som måste tas inom 15 minuter. Det är ju pressen att veta det, och inte veta om personalen vi har idag räcker, säger Linda Persson.

Det har blivit ett irritationsmoment att vi gör så mycket saker och täcker upp, vi duger när det inte finns sjuksköterskor. Lönen kommer naturligtvis att bli ett hetare ämne.

Anna Idberg

Samtidigt växer irritationen, lönesatsningarna på sjuksköterskorna bidrar. I Blekinge skiljer det drygt 4 000 i medellön mellan undersköterskor och sjuksköterskor.

Anna Idberg som både är sektionsordförande och undersköterska anser att krisen på sjukhuset och sjuksköterskornas löneanspråk påverkar Kommunals kommande förhandlingar.

– Det har blivit ett irritationsmoment att vi gör så mycket saker och täcker upp, vi duger när det inte finns sjuksköterskor. Lönen kommer naturligtvis att bli ett hetare ämne, säger Anna Idberg.

I veckan träffade representanter för personalen regionpolitiker. Emma Stjernlöf (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, uppger för Sveriges Radio Blekinge att hon tidigare inte förstått hur allvarlig situationen är.

Under torsdagen träffade representanter för olika yrkesgrupper på Blekingesjukhuset hälso- och sjukvårdsdirektör Lars Almroth.