En medlem vill i en motion som stöds av Kommunal Väst att fackliga företrädare på varje arbetsplats ska vara med vid förhandlingarna om medlemmarnas löner där. I dag är det ombud från sektionen som deltar i dessa förhandlingar. Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen säger ja till förslaget.

En medlem vill i en motion att Kommunal ska verka för att karensdagarna vid ofrivillig arbetslöshet tas bort. Motionen stöds av Kommunal Sydost. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att säga ja till förslaget.

I en motion från en enskild medlem föreslås att Kommunal arbetar politiskt för att golv och tak för ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen höjs. Motionen stöds av Kommunal Öst. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att säga ja till förslaget.

En enskild medlem vill att Kommunal kräver att i upphandlingar ska eventuella underentreprenörer anges i anbudet. I en annan motion från en enskild medlem finns ett liknande förslag vid ansökan om linjetillstånd. Motionerna stöds av Kommunal Väst. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att säga ja till förslagen.

I en motion från en enskild medlem föreslås att Kommunal kräver att en entreprenör som lämnar in anbud vid en upphandling måste ha kollektivavtal. Motionen stöds av Kommunal Väst. Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att säga ja till förslaget.

En medlem vill i en motion att Kommunal ordnar lättåtkomlig tolkhjälp till sektioner och avdelningar för att dessa lättare ska kunna tala med flyktingar och andra invandrare. Förbundsstyrelsen är positiv till förslaget och föreslår kongressen att Kommunal centralt ska utreda hur detta skulle kunna gå till.