I flera motioner till Kommunals kongress ges förslag på hur en sådan försäkring eller fond skulle kunna bli en del av medlemskapet.

Tandhälsan har blivit en tydlig klassfråga, konstaterar Kommunals förbundsstyrelse som är medveten om att många medlemmar har svårt att prioritera tandläkarbesök som medför höga kostnader.

Förbundsstyrelsen svarar att frågan varit uppe på tidigare kongresser, att en försäkring som ingår i medlemskapet skulle innebära höjd medlemsavgift och att påverkansarbete pågår för en bra allmän tandvårdsförsäkring.

Samtidigt är förbundsstyrelsen positiv till att utreda frivilliga försäkringslösningar.