Kommunalarbetarens chefredaktör Susanna Lundell svarar debattörerna i en replik längre ner på sidan.

 

Vi i Förskoleupproret förstår mycket väl att man i en tidning för barnskötare vill lyfta denna, för oss i förskolan, så oumbärliga yrkesgrupp. Men i ledaren ”Dags att höja barnskötarna” den 2 maj 2019, var det gjort på ett sådant sätt att det gav oss en känsla av att vara skrivet helt utan insikt och kunskap om barnskötarens uppdrag och yrkesstolthet. Vi blev faktiskt riktigt bekymrade.

Ledarartikeln är vinklad som att barnskötares uppdrag enbart ligger i att ge kramar, ringa oroliga föräldrar och inge trygghet. Barnskötares yrke är långt mer än denna barnpassning, som vi upplever att ledaren olyckligt får det att låta som.

Om man nu vill höja barnskötarna så berätta om det ovärderliga arbete de gör när de utifrån planering och samarbete ror verksamheten i land tillsammans med förskollärare. De är den teampartnern som behövs för att bedriva undervisning och ge omsorg om barnet. Dessa två ben utgör tillsammans 100 procent av barnens första del i sin utbildning.

Det är bedrövligt när man värderar barnskötares arbete till att bara handla om att vara enbart 50 procent av uppdraget – en kontakt till föräldrar/vårdnadshavare eller ge kramar. En barnskötare gör så oändligt mycket mer! De har utbildning för att förstå och kunna en komplicerad verksamhet som bärs av en fantastisk och seriös Läroplan som är baserad på vetenskap, som utgår från Skollagen (2010:800, 8 kap) och FN:s barnkonvention.

Det är kombinationen av vårt uppdrag som ska ligga till grund för en höjning av barnskötares status. Det är vad som ska sägas kring deras yrkesroll! Det är vad vi vill läsa i en artikel, skriven i ledaren i Kommunalarbetaren, som seriöst vill höja barnskötare.

Kramar, trösta, torka tårar och att se till att barnet får sina allmänmänskliga behov tillgodosedda samt att ringa oroliga föräldrar ligger på arbetslagets gemensamma ansvar. Detta ingår i omsorg om barnet som är 50 procent av vårt uppdrag. Om det är en kram som är behovet får barnet det oavsett förskollärare eller barnskötare. Utan trygghet, närhet och uppmärksamhet – inga självsäkra barn med god självkänsla, ingen inlärnings- och koncentrationsförmåga och ingen god lek.

De andra 50 procenten av barnens första steg i utbildningstrappan utgörs av undervisning. Där har barnskötare en mycket betydande roll när de utifrån projekt och planerad undervisning ska vara delaktiga i processen och fånga barns nyfikenhetsfrågor, dokumentera, observera, analysera och reflektera så att undervisningen drivs framåt.

Så vill man höja barnskötarnas status är det denna kombination man ska skriva om. Beskriv det och det kommer att generera i både högre status och högre lön.

 

Katrin Nörthen,
leg. förskollärare, del i ledningsgruppen Förskoleupproret

Diana Hall,
leg. förskollärare, Förskoleupproret

 

Susanna Lundell svarar:

Jag har fått en mängd mejl från läsare som har tackat mig för att jag har tagit upp barnskötarnas viktiga arbete. Under mina år som chefredaktör är detta den ledare som har genererat flest positiva synpunkter och det har varit roligt med det fantastiska engagemanget kring texten.

Jag har också fått synpunkter från två läsare om att jag på ett tydligare sätt kunde ha nämnt kopplingen till läroplanen i barnskötarnas arbete. Detta har jag valt att ta till mig av och det har fått mig att inse att man aldrig kan vara nog tydlig. Däremot håller jag inte med om att KA skulle sakna kunskap om barnskötarnas uppdrag.

Självklart behövs både förskollärare och barnskötare i förskolan. Ledaren i KA handlar dock framförallt om barnskötarna som är medlemmar i Kommunal och därför får medlemstidningen Kommunalarbetaren hem i brevlådan.

I ledaren som publicerades på nätet på KA.se finns följande stycke:

”De håller ofta utvecklingssamtal, kartlägger och planerar den pedagogiska verksamheten utifrån mål i läroplanen. De tar ett enormt ansvar.”

Olyckligtvis fanns detta stycke inte med i papperstidningen, vilket det borde ha gjort. Jag lade till det stycket efter feedback från två läsare.

Både barnskötare och förskollärare är viktiga och tar ett stort och viktigt ansvar för verksamheten vilket jag tycker framgår i texten. Jag beklagar om detta inte varit tillräckligt tydligt.

 

Susanna Lundell,
chefredaktör Kommunalarbetaren